ژوئن 25, 2023

ویرانه ای به نام خانه عبدالرزاق کاشانی

در گذشته، زلزله‌ای همه‌گیر خانه‌های کاشان را ویران کرد و عبدالرزاق خان به عنوان ناجی و بازساز آنها در آمد. هرچند در آن زمان، او هیچگاه […]