مارس 9, 2022
نشاط زاینده رود

نشاطی برای زاینده رود

رودخانه زاینده‌رود در پایان یک دوره عمر 10 روزه در اصفهان جاری است. با آزادسازی این رودخانه در تابستان سال ۱۴۰۰، مشخص شد که علاوه بر […]