مارس 8, 2022
چوگان در نقش جهان

مسابقه چوگان در میدان نقش جهان

بازی چوگان، یک بازی سنتی اصیل ایرانی است که قدمتی به دوران صفویه برمی‌گردد. این بازی در میدان نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود و در طول […]