مارس 8, 2022
عشای ربانی - کلیسای وانک

مراسم عشای ربانی در کلیسای وانک اصفهان

مراسم “عشای ربانی” در تاریخ اول ژانویه همزمان با حضور خلیفه ارامنه اصفهان و جنوب ایران و جمعی از مسیحیان ارتدوکس در کلیسای وانک اصفهان برگزار […]